thursday.morning🥑✨

thursday.morning🥑✨

ig : thursday.morningggg

โน้ต

จำนวนโน๊ต
11
จำนวนไลค์
725

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

Chemistry ปก
 • มัธยมปลาย
 • เคมี

Chemistry

thursday.morning🥑✨
18
0
คณิตศาสตร์ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3

thursday.morning🥑✨
75
4
พาราโบลา ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

พาราโบลา ม.3

thursday.morning🥑✨
36
6
ประวัติศาสตร์ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม.3

thursday.morning🥑✨
88
0
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม.3 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

เครื่องมือทางภู...

thursday.morning🥑✨
21
0