ButterLohm💛

ButterLohm💛

Helloทุกคน เรามาจากไอจี butterstudy.cup 💙 «ส่วนมากเราจะลงภาษาเกาหลีนะ»

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
18

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

คำศัพท์เกาหลีเบื้องต้น#1 ปก
  • มัธยมต้น
  • อื่นๆ

คำศัพท์เกาหลีเบ...

ButterLohm💛
18
0