มัธยมปลาย
ป๊ะคับ #dek61

ป๊ะคับ #dek61

ป๊ะไง #dek61

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
241

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปจำนวนจริงจบใน 1 หน้า! ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

สรุปจำนวนจริงจบ...

ป๊ะคับ #dek61
134
0
สรุปจำนวนจริง ไว้ใช้เอง ของป๊ะ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

สรุปจำนวนจริง ไ...

ป๊ะคับ #dek61
107
1