มัธยมปลาย
SQ.

SQ.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
132

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

พาราโบรา ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พาราโบรา ม.3

SQ.
110
0
พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พื้นที่ผิวและปร...

SQ.
22
0